Wydarzenia

Zmiana przydziału sprawy dotyczącej „kredytów frankowych” w Izbie Cywilnej (III CZP 54/21) - Aktualizacja

11 października 2021 r.

​Prezes Izby Cywilnej SN dokonała weryfikacji zasad i kolejności przydzielania spraw, w których przedstawione zostały zagadnienia prawne, w tym budzące szerokie zainteresowanie zagadnienie z tzw. wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału w razie stwierdzenia nieważności umowy tzw. „kredytu frankowego”.

Wobec kierowanych przez media zapytań dotyczących wyznaczenia sędziego referenta w sprawie III CZP 54/21, zgodnie ze swoją zapowiedzią, Prezes Sądu Najwyższego kierująca pracą Izby Cywilnej SN prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka dokonała weryfikacji zasad i kolejności przydzielania spraw, w których przedstawione zostały zagadnienia prawne, w tym budzące szerokie zainteresowanie społeczne zagadnienie prawne związane z tzw. wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego (sygn. akt III CZP 54/21).

W wyniku dokonanej weryfikacji stwierdzono, że począwszy od sprawy III CZP 46/21 (pytanie Rzecznika Finansowego w sprawie przedawnienia roszczeń w razie wypowiedzenia umowy kredytowej) sprawy były przydzielane niezgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie Sądu Najwyższego, tj. niezgodnie z alfabetyczną listą sędziów. Dotyczy to również wymienionej wyżej sprawy III CZP 54/21.

Mając powyższe na uwadze, Prezes Izby Cywilnej SN uchyliła zarządzenia o przydziale spraw o sygnaturach od III CZP 46/21 do III CZP 54/21 i dokonała ich ponownego przydziału sędziom sprawozdawcom, w kolejności zgodnej z alfabetyczną listą sędziów. W wyniku tak dokonanego przydziału sędzią sprawozdawcą w sprawie III CZP 54/21 został SSN Krzysztof Strzelczyk.

Jednocześnie, w związku ze zmianą sędziego sprawozdawcy Prezes Izby Cywilnej uchyliła zarządzenia o wyznaczeniu składu w wymienionej sprawie oraz o wyznaczeniu terminu posiedzenia. Nowy skład orzekający i termin posiedzenia zostaną wyznaczone po sporządzeniu uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu pytania prawnego, które zainicjowało sprawę III CZP 54/21.

 

Treść zarządzeń Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej z dnia 7 października 2021 r.:

Zarządządzenie Prezesa Izby Cywilnej (III CZP) z dnia 7 października 2021 r.

Zarządzenie Prezesa Izby Cywilnej (III CZP 54/21) z dnia 7 października 2021 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piskorek Justyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 października 2021 r., godz. 8:44
Przejdź do początku