Wydarzenia

W Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy”

29 czerwca 2021 r.

​W piątek 18 czerwca, w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja naukowa „Skarga nadzwyczajna – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy”. 

W konferencji wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, Pierwszy Prezes SN Małgorzata Manowska, Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN Joanna Lemańska, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik i inni zaproszeni goście, w tym przedstawiciele podmiotów legitymowanych do wniesienia skargi nadzwyczajnej.

Konferencję otworzył Prezydent RP wyjaśniając motywy, jakimi kierował się proponując wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowego nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jakim jest skarga nadzwyczajna, która miała służyć urzeczywistnieniu sprawiedliwości społecznej w orzecznictwie sądów. Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN Joanna Lemańska zaprezentowała syntetycznie dotychczasowe doświadczenia płynące ze sprawowania przez Sąd Najwyższy kontroli nadzwyczajnej. Następnie Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska zaprezentowała skargę nadzwyczajną na tle innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia funkcjonujących na gruncie procedury cywilnej, zaś członek Biura Studiów i Analiz SN Sławomir Żółtek, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dokonał analogicznej prezentacji w kontekście funkcjonowania procedury karnej.  

W drugiej części konferencji SSN Marek Dobrowolski zaprezentował skargę nadzwyczajną jako odpowiedź na postulaty formułowane w doktrynie prawa konstytucyjnego w związku z daleko idącymi ograniczeniami konstrukcyjnymi skargi konstytucyjnej, wskazując na komplementarność obydwu konstytucyjnych środków zaskarżenia. 

Wreszcie skarga konstytucyjna została zaprezentowana na tle strasburskich standardów ochrony stabilności orzeczeń sądowych przez SSN Aleksandra Stępkowskiego. W dalszej kolejności, pogląd na funkcje skargi nadzwyczajnej, zwłaszcza w aspekcie kręgu podmiotów uprawnionych do jej wniesienia, zaprezentowali; Prezes samorządu adwokackiego – Przemysław Rosatii i Prezes samorządu radcowskiego – Włodzimierz Chróścik. 

W ramach dyskusji swoje doświadczenia, jako podmiotów uprawnionych do inicjowania kontroli nadzwyczajnej, przedstawił zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk oraz Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Ławniczej w SN – Aleksander Popończyk. Wszyscy prelegenci i uczestnicy dyskusji byli zgodni, że kontrola nadzwyczajna jest potrzebnym instrumentem procesowym, który sprawdził się w praktyce, choć szereg jej aspektów wymaga jeszcze dopracowania. Zamykając konferencję, Minister Małgorzata Paprocka zapowiedziała podjęcie w Kancelarii Prezydenta RP prac nad kompleksową ewaluacją kontroli nadzwyczajnej, pozwalającą nadać jej optymalny kształt instytucjonalny.

palac01.png palac05.png palac03.png palac04.png


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 czerwca 2021 r., godz. 10:59
Przejdź do początku