Wydarzenia

Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca br.

1 czerwca 2021 r.

​W związku z powtarzającymi się zapytaniami ze strony mediów, dotyczącymi postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z 10 maja br., publikujemy oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, dr hab. Małgorzaty Manowskiej. 


Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

W poszanowaniu prawa i orzeczeń sądów powszechnych uprzejmie informuję, że w dniu 10 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny wydał postanowienie sygn. akt I Co 76/21 w sprawie o udzielenie zabezpieczenia z wniosku Pawła Juszczyszyna z udziałem Skarbu Państwa – Sądu Najwyższego.

W punkcie II.2) tego orzeczenia Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowił:

„nakazać obowiązanemu, na czas trwania postępowaniem zainicjowanego pozwem złożonym przez uprawnionego po uzyskaniu zabezpieczenia, opatrzenie wskazanej wyżej uchwały opublikowanej na stronie internetowej Sądu Najwyższego, informacją, że skuteczność i wykonalność uchwały zostały wstrzymane na czas trwania postępowania o ustalenie, że opisana uchwała nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego, przy czym oznaczenie to powinno zostać umieszczone na pierwszej stronie treści uchwały wskazanej pod sygnaturą II DO 1/20, czarną czcionką, nie mniejszą niż wielkość czcionki, której użyto do zapisania sentencji uchwały".

W związku z powyższym pragnę oświadczyć, że jako Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego nie mam prawa, legalnej możliwości, ani zamiaru ingerowania w treść orzeczeń Sądu Najwyższego opatrując pierwszą stronę ich treści jakimikolwiek informacjami lub dopiskami.


Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 1 czerwca 2021 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piskorek Justyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 czerwca 2021 r., godz. 11:30
Przejdź do początku