Wydarzenia

Informacja o posiedzeniu składu połączonych Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 25 maja 2021 r.

25 maja 2021 r.

W trakcie posiedzenia, na którym rozpatrywano wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2020 r., wysłuchano referatów sędziów sprawozdawców oraz przeprowadzono merytoryczną dyskusję, w wyniku której powiększony skład Sądu Najwyższego uznał, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały w przedmiocie przedstawionego przez Pierwszego Prezesa SN zagadnienia prawnego:

czy w sytuacji, gdy wskutek czynu niedozwolonego doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, którego konsekwencją jest niemożność nawiązania lub kontynuowania typowej więzi rodzinnej, osobom bliskim poszkodowanego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne?".

Pod głosowanie poddano też jeden z projektów uchwały, który jednak nie został przyjęty. Prace nad treścią uchwały będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu wyznaczonym przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w najbliższym czasie.


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piskorek Justyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 maja 2021 r., godz. 19:26
Przejdź do początku