Wydarzenia

W Sądzie Najwyższym odbyła się międzynarodowa konferencja „Prawo do sądu w zamówieniach publicznych”.

23 kwietnia 2021 r.

W dniu 23 kwietnia 2021 r. w  Sądzie Najwyższym odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Prawo do sądu w zamówieniach publicznych". Organizatorem konferencji był Sąd Najwyższy wraz z Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Konferencja odbyła się zdalnie. 

Wydarzenie otworzyła Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Manowska. Wśród licznie zgromadzonych gości i uczestników znaleźli się m. in. Prezes Prokuratorii Generalnej RP dr Mariusz Haładyj, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Małgorzata Rakowska, prof. Christopher H. Bovis, prof. Roberto Caranta, sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Okręgowego w Warszawie.

Konferencję prowadzili SSN dr hab. Joanna Lemańska Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oraz dr Mariusz Filipek z Katedry Postępowania Administracyjnego UMCS.  Konferencja adresowana była do teoretyków i praktyków prawa zamówień publicznych, w tym szczególnie do nauczycieli akademickich i sędziów zainteresowanych problematyką zamówień publicznych.

Celem Konferencji było zwrócenie uwagi na nowe zagadnienia związane z prawem do kontroli sądowej zamówień publicznych, w tym ustalania kognicji sądów i rozstrzygania sądowych sporów kompetencyjnych, zwłaszcza w kontekście nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piskorek Justyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 kwietnia 2021 r., godz. 16:47
Przejdź do początku