Wydarzenia

Nierzetelna prezentacja w Gazecie Wyborczej trzech wyroków kasacyjnych zapadłych 6 sierpnia 2015 r. w Izbie Karnej SN

23 marca 2021 r.

​Artykuł Ewy Ivanowej, Agaty Kondzińskiej i Iwony Szpali p.t. „Jak PiS oczyszczał Obajtka” (GAZETA WYBORCZA, 23.03.2021, str. 8-9; wersja internetowa), w sposób nierzetelny przedstawia trzy sprawy kasacyjne rozpoznane w Izbie Karnej SN w dniu 6 sierpnia 2015 r. insynuując możliwość politycznych motywacji zapadłych wyroków.

Autorki nie wspominają, że kasacje zostały złożone na niekorzyść skazanych i niezasadnie stwierdzają, jakoby Sąd Najwyższy uwzględnił kasację z tego względu, że „prokurator popełnił błąd formalny”. Jednocześnie w sposób bezpodstawny insynuuje się w tekście polityczne motywacje składu orzekającego pisząc: „kasacja trzech prawomocnych wyroków to punkt zwrotny w całym postępowaniu – to w dużej mierze dzięki temu manewrowi prokuratura pod rządami Zbigniewa Ziobry może oczyścić Obajtka”.

Wyroki, o których mowa zapadły w dniu 6 sierpnia 2015 r. w sprawach II KK 142/15, II KK 143/15 i II KK 145/15, w których sędzią sprawozdawcą był SSN Michał Laskowski. Kasacje Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta uwzględniono na niekorzyść osób skazanych wyrokami Sądu Okręgowego w Sieradzu. Podstawą uwzględnienia kasacji było naruszenie prawa o rażącym charakterze, które miało oczywisty wpływ na treść wyroku, obniżając jego wymiar.

Wyrażam stanowczy sprzeciw, wobec insynuowania przez Gazetę Wyborczą rzekomych politycznych motywacji mających stać za tymi lub innymi wyrokami zapadającymi w Sądzie Najwyższym.

 

dr hab. Małgorzata Manowska
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 marca 2021 r., godz. 15:26
Przejdź do początku