Wydarzenia

Stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku z ujawnieniem nieprawidłowości przy wykonywaniu orzeczeń Sądu Najwyższego

19 marca 2021 r.
​Stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
w związku z ujawnieniem nieprawidłowości przy wykonywaniu orzeczeń Sądu Najwyższego


Bezpodstawne przetrzymywanie w zakładzie karnym jakiegokolwiek obywatela godzi w jego podstawowe prawa i wolności, które chroni konstytucja i prawo międzynarodowe. Każdy organ państwa musi czynić wszystko, aby takie sytuacje się nie zdarzały. Obowiązek ten spoczywa także na Sądzie Najwyższym, w tym na sędziach i pracownikach sekretariatów.

Nie mogą powtórzyć się przypadki, gdy na skutek zaniechań Sądu Najwyższego dochodzi do bezpodstawnego pozbawienia wolności, liczonego w tygodniach. Z tego względu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, wspólnie z Prezesem kierującym pracami Izby Karnej, podjęli działania mające na celu szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zaistniałej sytuacji oraz wdrożenie stosownych rozwiązań organizacyjnych, zapewniających dochowanie najwyższej staranności przy podejmowanych czynnościach. Podjęte środki chronić mają przed możliwością zaistnienia podobnej sytuacji w przyszłości.  

                                                                                                                    Pierwszy Prezes 
                                                                                                                    Sądu Najwyższego


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 marca 2021 r., godz. 15:16
Przejdź do początku