Wydarzenia

Zarządzenia PPSN wprowadzające czasowo dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu Sądu Najwyższego w okresie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

19 marca 2021 r.

Ze względu na sytuację epidemiczną panującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zarządzeniem nr 32/2021 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2021 r., zmodyfikowano obowiązujące do tej pory ograniczenia w zakresie odbywania się posiedzeń w Sądzie Najwyższym poprzez odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń, za wyjątkiem rozpraw i posiedzeń w sprawach wymagających rozpoznania, określonych przez Prezesa kierującego pracą Izby Sądu Najwyższego, w okresie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

W związku z tym, Zarządzeniem nr 33/2021 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2021 r., zmodyfikowane zostały również zasady wykonywania w SN pracy zdalnej w okresie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

We wskazanym okresie liczba pracowników świadczących pracę w siedzibie Sądu Najwyższego ograniczona zostanie do niezbędnego minimum, zapewniającego ciągłość pracy jednostek organizacyjnych SN.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 marca 2021 r., godz. 14:16
Przejdź do początku