Wydarzenia

Zmiana terminu posiedzenia całego składu Izby Cywilnej

17 marca 2021 r.

W związku z trwającą hospitalizacją Pierwszego Prezesa SN, Zarządzeniem nr 31/2021 z dnia 17 marca 2021 r. termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku Pierwszego Prezesa SN o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych (sygn. akt III CZP 11/21) został zmieniony z dnia 25 marca 2021 r. na dzień 13 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że czynności w sprawie III CZP 11/21 podejmowane są sprawnie i terminowo. W ubiegłym tygodniu do sędziów została wysłana notatka Biura Studiów i Analiz SN, jak również referat sędziego sprawozdawcy. 


Zarządzenie nr 31/2021 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 16/2021 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2021 r.


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 marca 2021 r., godz. 17:00
Przejdź do początku