Wydarzenia

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie z powództwa Lecha W. przeciwko Krzysztofowi W. o ochronę dóbr osobistych (sygn. akt I NSNc 89/20) skierowana do rozpoznania na rozprawie

9 marca 2021 r.

​Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu niejawnym 9 marca 2021 r. rozpoznawał skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie z powództwa Lecha W. przeciwko Krzysztofowi W. o ochronę dóbr osobistych, sygn. akt I NSNc 89/20.

Sąd Najwyższy postanowił skierować skargę do rozpoznania na rozprawie. Termin rozprawy został wyznaczony na 21 kwietnia 2021 r. godz. 12.00.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 130/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania przed Sądem Najwyższym rozpraw lub posiedzeń jawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 osoby zainteresowane wzięciem udziału w rozprawie w charakterze publiczności prosimy o zgłoszenie chęci udziału w rozprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sn@sn.pl lub telefonicznie do Sekretariatu Wydziału I Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (tel. (22) 530-81-08, (22) 530-82-79) najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem rozprawy.

Karty wstępu wydawane są maksymalnie w takiej liczbie, aby na sali odstępy między osobami uczestniczącymi w rozprawie lub posiedzeniu jawnym w charakterze publiczności były nie mniejsze niż 1,5 m, a na jedną osobę przypadało nie mniej niż 7 m2 powierzchni.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy maksymalną liczbę kart wstępu, o której mowa powyżej, o przydziale karty wstępu zdecyduje kolejność tych zgłoszeń.

Karty wstępu wydawane będą zainteresowanym w dniu rozprawy w Punkcie Obsługi Interesantów.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 marca 2021 r., godz. 8:17
Przejdź do początku