Wydarzenia

Opinia Sądu Najwyższego do projeku ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

2 grudnia 2016 r.

Sąd Najwyższy w dniu wczorajszym (01.12) przedstawił opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach, zgłoszonego przez grupę posłów na Sejm zrzeszonych w Klubie Parlamentarnym „Prawo i Sprawiedliwość” i nadesłanego do zaopiniowania przez Sąd Najwyższy w dniu 16 listopada 2016 r.

W ocenie Sądu Najwyższego opiniowany projekt jako całość jest projektem antykonstytucyjnym i sprzecznym z zasadami prawa międzynarodowego. Wielokrotnie narusza on szereg Artykułów Konstytucji RP (art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 57, art. 163, art. 228 ust. 1 i art. 233 ust. 1) oraz normy wiążące członka Rady Europy (art. 11 ust. 1 EKPC), a także wynikające z zobowiązań międzynarodowych Polski (art. 21 MPPOiP).

Opinia Sądu Najwyższego do projektu ustawy przesłana została także do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

021-499_16 Uwagi SN do projektu ustawy o zm. ustawy - Prawo o zgromadzeniach.pdfOpinią SN do projektu ustawy o zm. ustawy - prawo o zgromadzeniach

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 grudnia 2016 r., godz. 16:00
Przejdź do początku