Wydarzenia

Ponowna interwencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku ze "stałą demonstracją" pod SN

22 listopada 2016 r.

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

W nawiązaniu do kolejnych informacji w sprawie działań związanych z protestem odbywającym się przed budynkiem Sądu Najwyższego trzeba stanowczo podkreślić, że mimo uciążliwości wynikających z tego protestu, nie kwestionujemy prawa do krytykowania Sądu, jego organów czy wydawanych orzeczeń. Prawo to jest jedną z podstawowych wartości demokratycznego państwa prawnego i obejmuje także możliwość demonstrowania przed sądem. Nie można jednak zasadnie twierdzić, że wolność słowa i prawo do krytyki są nieograniczone. Ograniczenia te wynikają z praw innych osób, ich dobrego imienia i w pewnym zakresie dotyczą także organów państwa, do których należy Sąd Najwyższy.

Przedmiotem ochrony różnych przepisów prawa jest powaga sądu i jego dobre imię. Karalne jest znieważanie i poniżanie funkcjonariuszy publicznych  oraz konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej – art. 226 kodeksu karnego. Ustawodawca uznał, że wszyscy powinniśmy szanować organy własnego państwa. Możemy zatem je krytykować (także ostro) i nie zgadzać się z nimi, mamy prawo do protestowania i demonstrowania niezadowolenia, ale bez znieważania i poniżania, to bowiem jest aspołeczne i prowadzi do destrukcji życia publicznego.

Warto zastanawiać się w tym kontekście nad formami protestu przed Sądem Najwyższym, nad tym, czy formy te są stosowne w odniesieniu do rangi tego organu w państwie prawa. Powinno nas to także skłaniać do szerszej refleksji nad granicami krytyki także innych organów polskiego państwa.

Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego
Michał Laskowski

* * *

Informujemy, że w związku ze "stałą demonstracją" trwającą od 25 sierpnia 2016 r. przed budynkiem Sądu Najwyższego, w dniu 18 listopada Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf skierowała stosowne pisma o analogicznej treści do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, do Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Komendanta Rejonowego Policji Pana Sławomira Piekuta.

Pismo do Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.pdfPismo do Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pismo zostało także przesłane do wiadomości I Zastępcy Komendanta Stołecznej Policji Pana Inspektora Piotra Owsiewskiego.

Do pism zostały załączone następujące fotografie:

 
 
Demonstracja01.JPG Demonstracja02.JPG

Demonstracja03.JPG Demonstracja04.JPG

Demonstracja05.jpg


Informacja o wcześniejszych interwencjach Pierwszego Prezesa SN.


 

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 listopada 2016 r., godz. 16:02
Przejdź do początku