Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

19 października 2016 r.

​​W związku z wypowiedzią Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącą stanowiska Sądu Najwyższego co do zmiany art. 156 § 1 i 2  kodeksu postępowania administracyjnego, wynikającej z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r., P 46/13, uprzejmie informuję, że ustawowym obowiązkiem Sądu Najwyższego jest wyrażanie opinii w odniesieniu do zmian w treści ustaw, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy. Opinii tego rodzaju wydawanych jest kilkadziesiąt rocznie, dotyczą one skomplikowanych i z reguły spornych kwestii prawnych. Uwagi w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego odwołują się między innymi do takich wartości jak pewność i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce oraz interesy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (pełna treść uwag na stronie Senatu RP).

Sugestia, że stanowisko SN w tej sprawie pozostaje „w oczywistym związku” ze zjawiskiem przejmowania nieruchomości w ramach reprywatyzacji jest całkowicie nieuprawniona, a wskazywana jest jako, między innymi, podstawa do dokonania daleko idących zmian w sądownictwie, w tym w Sądzie Najwyższym.

Należy podkreślić, że ani opinia Sądu Najwyższego, ani wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie odnoszą się bezpośrednio do opisywanych ostatnio szeroko patologicznych zjawisk związanych z reprywatyzacją. Zarówno wyrok TK P 46/13 jak i stanowisko Sądu Najwyższego co do projektowanych zmian KPA miały przyczynić się do powstrzymania nieprawidłowości w procesach reprywatyzacyjnych.

Dodatkowo pragnę przypomnieć opinii publicznej, iż staraniem Pierwszego Prezesa SN w lutym 2016 r. odbyła się w Sądzie Najwyższym konferencja naukowa dotycząca reprywatyzacji w orzecznictwie sądów. Niestety udział zaproszonych przedstawicieli Parlamentu i Rządu był znikomy, mimo iż prelegentami byli znakomici przedstawiciele judykatury i nauki.

Materiały z konferencji są dostępne na stronie internetowej SN.

Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

 

2016.10.19 - Komunikat Rzecznika Prasowego.pdfKomunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2016 r.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 października 2016 r., godz. 12:43
Przejdź do początku