Wydarzenia

Ogólnopolska konferencja pt. "Wolność człowieka-problemy filozoficzne i prawne"

17 października 2016 r.

​W dniu 15 października w Bydgoszczy odbyła się otwarta ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Wolność człowieka-problemy filozoficzne i prawne". Wystąpienie na otwarcie konferencji wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Wystąpienie Pierwszego Prezesa SN.pdfWystąpienie Pierwszego Prezesa SN

W ramach dwóch sesji: filozoficzno-prawnej i dogmatyczno-prawnej; autorytety w dziedzinie prawa i filozofii, wybitni polscy specjaliści, starali się odpowiedzieć m.in. na pytania: Czy istnieje wolna wola? Jakie są światopoglądowe źródła i granice wolności człowieka?  Jak chronić konstytucyjne wolności człowieka? (Więcej informacji na temat podjętych zagadnień oraz pełny program konferencji dostępny jest na stronie organizatora).

W dyskusji wzięli udział sędziowie: Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz eksperci z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Organizatorami wydarzenia był Związek Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy oraz Izba Adwokacka w Bydgoszczy. Patronat honorowy nad Konferencją sprawowała prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 października 2016 r., godz. 15:03
Przejdź do początku