Wydarzenia

Doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego

9 czerwca 2016 r.

W dniu 14 czerwca (wtorek) w siedzibie Sądu Najwyższego odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i instytucji wymiaru sprawiedliwości.

20160614_01.jpg

W przemówieniu otwierającym Zgromadzenie Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf odwołała się do słów jakie wypowiedział Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Pomian-Srzednicki, cytując Feliska Łubieńskiego podczas pierwszego posiedzenia Sądu Najwyższego w dniu 14 grudnia 1917 r.: „Zadaniem Sądu Kasacyjnego jest ustalić najwyższą powagę prawa, prostować zboczenia od niego, wstrzymywać nadużycia i pod warownią opinii publicznej dążyć do najwyższego celu prawodawcy. Orzeczenia Sądu Najwyższego stanowić mają wyjaśnienie istotnej myśli prawa i podstawę do jednostronnej jego wykładni gwoli ustalenia jurysprudencji i pojęć prawnych”.

Przywołanie wypowiedzi Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego sprzed blisko 100 lat miało na celu zobrazowanie, że rola Sądu Najwyższego i jego zadania nie ulegają zasadniczym zmianom. „Od wieku Sąd Najwyższy stoi na straży sprawiedliwości, strzeże jednolitości orzecznictwa i jego zgodności z prawem” – podkreśliła Pani Prezes. Przypomnienie o pierwszym posiedzeniu Sądu Najwyższego stało się również okazją do zaproszenia na uroczyste obchody 100. rocznicy utworzenia Sądu Najwyższego, która przypada w 2017 roku.

W dalszej części przemówienia Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf przedstawiła informację o działalności Sądu Najwyższego  w 2015 r. z uwzględnieniem spraw szczególnie ważnych dla praktyki prawa, jak również tych o doniosłym znaczeniu społecznym.

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W swoim liście Pan Prezydent przekazał wyrazy uznania dla pracy, jaką wykonują Sędziowie Sądu Najwyższego oraz podkreślił ogromną odpowiedzialność jaka wiąże się z rozstrzyganiem sporów prawnych, stwierdzaniem ważności wyników demokratycznych wyborów, decydowaniem o zgodności z prawem orzeczeń sądów oraz analizowaniem spraw precedensowych i takich, których rozpoznanie przez Sąd Najwyższy wpływa na rozwój prawa i kierunki orzecznictwa. „Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015 przyniosła, podobnie jak w latach ubiegłych, szereg danych świadczących o pozytywnej roli, jaką organ ten odgrywa w naszym państwie”- napisał w odczytanym liście Prezydent Andrzej Duda.

W kolejnych wystąpieniach do działalności Sądu Najwyższego odwoływali się dostojni goście: prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego; prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; SSN Dariusz Zawistowski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa; Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli; Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Stanisław Trociuk, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie”. Do niedawna, w działalności sprawozdawczej Sądu Najwyższego, przedmiotowe zagadnienie stanowiło część informacji rocznej o działalności Sądu Najwyższego, jednak ze względu na istotne znaczenie, jak i skalę występujących problemów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego podjął decyzję o opracowaniu odrębnej informacji dotyczącej wyłącznie luk i nieprawidłowości w systemie prawnym.

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015
Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 czerwca 2016 r., godz. 10:43
Przejdź do początku