Wydarzenia

Konferencja Sędziów Sądu Najwyższego Izby Karnej i Wojskowej

18 - 20 maja 2016 r.

​W dniach 18-20 maja 2016 r. w Serocku odbyła się Konferencja Sędziów Sądu Najwyższego Izby Karnej i Izby Wojskowej. Konferencję otworzył Pierwszy Prezes SN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Prezes SN kierujący pracami Izby Karnej prof. dr hab. Lech Paprzycki oraz Prezes SN kierujący pracami Izby Wojskowej Janusz Godyń.

 Podczas konferencji głos zabrali prelegenci w następujących wystąpieniach:

  • "Wybrane zagadnienia tworzenia i wykładni prawa" - prof. dr hab. Maciej Zieliński, dr  Agnieszka Choduń, Uniwersytet Szczeciński;
  • "Nowości strasburskie"- prof. dr hab. Lech Garlicki, Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w st. spoczynku;
  • "Międzynarodowy Trybunał Karny"- prof. dr hab. Piotr Hofmański, Sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego;
  • "Odwrócenie reformy procesu karnego"- SSN Michał Laskowski, SSN Andrzej Ryński;
  • "Nowelizacja prawa karnego"- SSN prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel;
  • "Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego"- dr Michał Hudzik, Izba Karna, BSiA  SN;
  • "Przegląd orzecznictwa Trybunałów europejskich i najnowszej zmiany w zakresie "unijnego" prawa i procesu karnego"- prof. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, BSiA SN;
  • "Zagadnienie teorii orientacyjnej wykładni operatywnej w sprawach karnych - potrzeba praktyki i zarys badań własnych" - dr Artur Kotowski, Izba Karna SN
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 maja 2016 r., godz. 14:21
Przejdź do początku