Wydarzenia

Spotkanie z delegacją Komisji Weneckiej w Sądzie Najwyższym

8 lutego 2016 r.

W dniu dzisiejszym (08.02) w Sądzie Najwyższym odbyło się spotkanie Pierwszego Prezesa SN i Sędziów Sądu Najwyższego z przebywającymi w Polsce przedstawicielami Komisji Weneckiej.

Obok Pierwszego Prezesa SN prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf w spotkaniu wzięli udział sędziowie:

  • Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, Prezes SN kierujący pracami Izby Cywilnej;
  • Prof. UŁ dr hab. Dariusz Świecki, sędzia SN orzekający Izbie Karnej;
  • Prof. dr hab. Karol Weitz, sędzia SN orzekający w Izbie Cywilnej;
  • Dariusz Zawistowski, sędzia SN orzekający w Izbie Cywilnej.

Komisję Wenecką reprezentowali:

  • Pan Schnutz Rudolf Dürr (Austria), Szef Wydziału Sprawiedliwości Konstytucyjnej w Sekretariacie Komisji;
  • Pan Christoph Grabenwarter (Austria), Wiceprzewodniczący Komisji Weneckiej;
  • Pan Jean-Claude Scholsem (Belgia);
  • Pan Kaarlo Tuori (Finlandia).

Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, a jego celem było przedstawienie delegacji Komisji Weneckiej ostatnich zmian w prawodawstwie polskim odnoszącym się do Trybunału Konstytucyjnego.
Podczas spotkania Pierwszy Prezes SN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf przedstawiła ogólne zasady funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w porządku prawnym  i rolę Trybunału Konstytucyjnego w perspektywie ostatnich zmian na scenie politycznej. Odniosła się także do sposobu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm poprzedniej i obecnej kadencji, a także kwestii związanych z przyczynami skorzystania z konstytucyjnej prerogatywy złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ostatnich nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Przedmiotem zainteresowania członków Komisji Weneckiej były m.in.  zagadnienia dotyczące:
-  procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w szczególności w aspekcie uprawnienia Sejmu do podjęcia uchwał unieważniających wybór sędziów TK przez poprzedni parlament;
- stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego przed Trybunałem Konstytucyjnym, a w szczególności wydanego przez Trybunał orzeczenia zabezpieczającego;
- sprawności postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w kontekście grudniowej zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w zakresie rozpoznawania wniosków w kolejności wpływu spraw. Przedstawicieli Komisji interesowała w szczególności  odpowiedź na pytanie, czy kwestia kolejności rozpoznawania spraw według ich wpływu jest również przedmiotem uregulowań w procedurach przed sądami powszechnymi;
- braku vacatio legis ustawy nowelizującej z 22 grudnia 2015 r.

W czasie wizyty w Polsce delegacja  Komisji Weneckiej, oprócz spotkania w Sądzie Najwyższym, uczestniczy  w szeregu spotkań z przedstawicielami najwyższych władz i organów sądowniczych w Polsce: Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, Ministrem Sprawiedliwości,  sędziami Trybunału Konstytucyjnego, oraz Krajową Radą Sądownictwa i Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

 

 
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 lutego 2016 r., godz. 15:34
Przejdź do początku