Komunikaty o sprawach

Kasacja w sprawie zabójstwa policjanta w Warszawie

22 lutego 2012 r.

​II KK 235/11

Sąd Najwyższy w dniu 22 lutego br. po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Karnej kasacji obrońców skazanych za zabójstwo warszawskiego policjanta w lutym 2010 r. postanowił oddalić obie kasacje jako oczywiście bezzasadne.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 czerwca 2011 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie skazał Mateusza N. na karę 25 lat, a Piotra R. na karę 15 lat pozbawienia wolności.

Obrońcy w kasacjach zarzucali zaskarżonemu wyrokowi naruszenie przepisów prawa procesowego i wnosili o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego oraz wyroku Sądu Okręgowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Prokurator w odpowiedzi na kasacje wnosił o ich oddalenie jako oczywiście bezzasadnych.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
21 czerwca 2012 r., godz. 14:10
Przejdź do początku