Komunikaty o sprawach

Zagadnienie dopuszczalności zasiedzenia lasów państwowych

15 marca 2022 r.

III CZP 94/22

Postanowieniem z 18 listopada 2021 r., sygn. akt IV CSKP 120/21, Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę kasacyjną złożoną przez wnioskodawców od postanowienia Sądu drugiej instancji, wydanego w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, przekazał do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów Sądu Najwyższego zagadnienie prawne:

"Czy art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1235) wyłącza możliwość nabycia przez zasiedzenie nieruchomości stanowiącej las państwowy w rozumieniu art. 1 pkt 3 tej ustawy?".

W uzasadnieniu postanowienia przedstawiono dotychczasowy stan orzecznictwa w kwestii zasiedzenia nieruchomości stanowiących las państwowy oraz wskazano na potrzebę rozważenia szerszego spektrum racji mogących przemawiać na rzecz każdego z przeciwstawnych stanowisk: zarówno na rzecz dopuszczalności, jak i niedopuszczalności nabycia lasu państwowego wskutek zasiedzenia.

Postanowienie SN z dnia 18 listopada 2021 r. (sygn. akt IV CSKP 120/21)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
15 marca 2022 r., godz. 14:38
Przejdź do początku