Komunikaty o sprawach

Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w związku z posiedzeniem w sprawie III CZP 1/22

31 stycznia 2022 r.

​III CZP 1/22


Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w związku z posiedzeniem w sprawie

III CZP 1/22

 

W dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia br. o godzinie 08:12 otrzymałam wiadomość mailową z Sekretariatu Izby Cywilnej, informującą o usprawiedliwionej nieobecności sprawozdawcy w sprawie III CZP 1/22 - SSN Karola Weitza.

Wobec powyższego, niezwłocznie po przyjeździe do Sądu o godzinie 08:50, jako przewodnicząca składu orzekającego w tej sprawie, wydałam zarządzenie, że wobec usprawiedliwionej nieobecności Sędziego sprawozdawcy SSN Karola Waitza, jak również z powodu niepowiadomienia o terminie posiedzenia Rzecznika Praw Obywatelskich, który zgłosił swój udział w postępowaniu, odwołuję posiedzenie w dniu 31 stycznia 2022 r. i zdejmuję sprawę III CZP 1/22 z wokandy.

O godzinie 9:05 do Sądu Najwyższego wpłynęło zarządzenie sędziego sprawozdawcy w sprawie III CZP 1/22, którym uchyla zarządzenie sędziego sprawozdawczy z dnia 30 grudnia 2021 r. o wyznaczeniu posiedzenia w tej sprawie na dzień 31 stycznia 2022 r. o godzinie 10, niemniej z uwagi na fakt, że zarządzenie to wpłynęło do Sądu już po wydaniu zarządzenia przeze mnie, jako sędziego przewodniczącego - zarządzenie Sędziego Karola Weitza okazało się bezprzedmiotowe.

Jako przyczynę uchylania zarządzenia, SSN Karol Weitz podał nieprawidłowości w wyznaczeniu składu orzekającego w sprawie o sygn. III CZP 1/22, nieudostępnienie sędziemu sprawozdawcy akt sprawy i treść pisemnych oświadczeń SSN Dariusza Zawistowskiego, SSN Dariusza Dończyka, SSN Agnieszki Piotrowskiej i SSN Karola Weitza.

Z notatki urzędowej wynika, że wyżej wskazane oświadczenie sędziów, kwestionujące sposób ustalenia składu orzekającego w składzie III CZP 1/22 wpłynęło do Sądu o godzinie 09:00.

Potwierdzam również, że w dniu dzisiejszym wpłynęły do Sądu wnioski pochodzące od pełnomocnika Sędziego Waldemara Żurka o wyłączenie z rozpoznania sprawy: SSN Małgorzaty Manowskiej, SSN Jacka Greli, SSN Tomasza Szanciło i SSN Kamila Zaradkiewicza. Jak wynika z treści pisma, podane są w nim przyczyny określone w art. 26 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, a więc zarzuty dotyczące braku niezależności sądu lub braku niezawisłości sędziego.

Pragnę podkreślić, że wbrew informacjom, które pojawiają się już w niektórych mediach, wniosek ten nie był i nie mógł być przyczyną odwołania posiedzenia III CZP 1/22 z uwagi na to, że zgodnie z art. 50 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego do czasu rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie sędziego sędzia, którego dotyczy wniosek, może podejmować dalsze czynności; nie może zostać wydane orzeczenie lub zarządzenie kończące postępowanie w sprawie.

Wyżej wskazany wniosek zostanie przedstawiony składowi rozpoznającemu sprawę III CZP 1/22, stosowanie do treści art. 26 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, który to skład podejmie decyzję, czy wniosek zostanie przedstawiony Prezesowi Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, czy też zostanie rozpoznany w ramach Izby Cywilnej.

Co do rzekomej nieprawidłowości w wyznaczeniu składu III CZP 1/22, zostanie wydane odrębne oświadczenie.

 

 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

dr hab. Małgorzata Manowska

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
31 stycznia 2022 r., godz. 17:41
Przejdź do początku