Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy nie rozpoznaje protestów wyborczych w wyborach samorządowych

19 listopada 2014 r.

​Zgodnie z art. 83 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.), protest wyborczy wnosi się do sądu wskazanego w przepisach szczególnych Kodeksu (§ 1), a zasady wnoszenia protestów i tryb ich rozpatrywania, a także orzekania o ważności wyborów określają przepisy szczególne tego Kodeksu (§ 2).

Sąd Najwyższy jest właściwy do rozpoznawania protestów wyborczych w wyborach Prezydenta RP, do Sejmu RP, do Senatu RP oraz do Parlamentu Europejskiego (art. 241-246 oraz art. 321-325 Kodeksu wyborczego).

Zasady wnoszenia protestów i tryb ich rozpatrywania w wyborach samorządowych (do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego) są określone w art. 392-398 Kodeksu wyborczego. Według art. 392 § 1 tego Kodeksu, protest wyborczy w wyborach samorządowych wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego w terminie 14 dni od dnia wyborów.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 listopada 2014 r., godz. 13:58
Przejdź do początku