Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy wznowił postępowanie w sprawie Jacka W.

21 listopada 2014 r.

​III KO 74/14

 

Na posiedzeniu w dniu 21 listopada br. Sąd Najwyższy wznowił postępowanie w sprawie Jacka W. odbywającego karę dożywotniego pozbawienia wolności w związku z popełnionym w 1999 r. zabójstwem.

Dzisiejszym wyrokiem SN uchylił wyroki skazujące sądu okręgowego i apelacyjnego w tej sprawie i przekazał sprawę do rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Sąd Najwyższy postanowił nie stosować wobec Jacka W. tymczasowego aresztowania ani innych środków zapobiegawczych z uwagi na pozostające w mocy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec niego za inne poważne przestępstwa.

Wniosek o wznowienie postępowania obrońca uzasadniał ujawnieniem się nowych, nieznanych przedtem sądom orzekającym w sprawie dowodów podważających prawdziwość dokonanych ustaleń faktycznych, na podstawie których zachodzi duże prawdopodobieństwo, że Jacek W. nie popełnił czynu, za który został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rębacz Przemysław
Czas udostępnienia informacji w BIP:
21 listopada 2014 r., godz. 12:45
Przejdź do początku