Komunikaty o sprawach

Straży miejskiej przysługują uprawnienia oskażyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń

30 września 2014 r.

​I KZP 16/14

​Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym na rozprawie w Izbie Karnej podjął w składzie siedniu sędziów uchwałę, w której stwierdził, że na podstawie przepisu art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.), w brzmieniu po nowelizacji ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466), straży gminnej (miejskiej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń.

Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej. Oznacza to, że wiąże ona Sąd Najwyższy także w innych sprawach.

Zagadnienie prawne wraz z uzasadnieniem

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 czerwca 2015 r., godz. 15:10
Przejdź do początku