Komunikaty o sprawach

SN oddalił skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej naruszenia dóbr osobistych Sikha podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku

17 września 2014 r.

​I CSK 439/13

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej oddalił skargę kasacyjną pełnomocnika Sikha, który dochodził ochrony dóbr osobistych od straży granicznej.

Sprawa dotyczy kontroli granicznych przeprowadzanych na warszawskim lornisku, w trakcie których strażnicy nakazywali powodowi zdejmowanie turbanu. Pełnomocnicy powoda dowodzili, że przeprowadzana kontrola bezpieczeństwa naruszyła jego godność, wolność sumienia i religii oraz wyznania, albowiem zdjęcie turbanu w miejscu publicznym jest uznawane przez Sikhów jako zniwaga.

Sąd Najwyższy oddalając skargę kasacyjną podzielił argumentację Sądu Apelacyjnego i sądu pierwszej instancji, które uznały, że choć prawa osobiste powoda zostały naruszone, to aby uwzględnić powództwo naruszenie musiałoby być bezprawne. Tymczasem nie można uznać za bezprawne działań straży granicznej, które były wykonywane w ramach kompetencji wynikających z przepisów prawa.

Sąd Najwyższy zauważył również, że funkcjonariusze straży granicznej zawsze podchodzili z szacunkiem do wyznania powoda i jeśli nakazywali mu zdejmować turban, to działo się w osobnym, niedostępnym dla innych osób pomieszczeniu.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 września 2014 r., godz. 15:52
Przejdź do początku