Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy zmienił karę dyscyplinarną byłego Prezesa Sądu Okręgowego w G.

13 czerwca 2014 r.

​SNO 18/14

Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2014 r., sprawy Ryszarda M. sędziego Sądu Okręgowego w G. zmienił zaskarżony wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze w ten sposób, że wymierzył obwinionemu karę dyscyplinarną przeniesienia na inne miejsce służbowe, oznaczając to miejsce na obszarze Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Sąd Najwyższy rozpoznawał sprawę Ryszarda M. w związku z odwołaniami obrońcy obwinionego i Ministra Sprawiedliwości od wyroku Sądu Apelacyjnego - Sądu Dyscyplinarnego z dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Apelacyjny wyrokiem tym uznał Ryszarda M. za winnego zarzucanego przewinienia i wymierzył mu karę dyscyplinarną usunięcia z zajmowanej funkcji.

Zdaniem sądu obwiniony swoim zachowaniem i sposobem przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, jaką we wrześniu 2012 r. prowadził z osobą podającą się za pracownika kancelarii prezesa rady ministrów w ewidentny sposób naruszył ogólne wyobrażenie społeczeństwa o niezawisłości sędziów i niezależności władzy sądowniczej. W rozmowie tej, jako Prezes Sądu Okręgowego w G., miał m.in. wyrazić gotowość ustalenia dogodnego dla premiera terminu posiedzenia w sprawie Amber Gold.

Obrońca obwinionego wnosił o uniewinnienie lub ewentualnie o uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, Minister Sprawiedliwości domagał się złożenia sędziego z urzędu.

Wyrok Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego jest prawomocny i dalszemu zaskarżeniu nie podlega.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 lipca 2014 r., godz. 11:54
Przejdź do początku