Komunikaty o sprawach

SN rozpoznał wszystkie protesty przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejkiego

25 lipca 2014 r.

Sąd Najwyższy rozpoznał już wszystkie protesty przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r., które wpłynęły do Sądu.

Termin posiedzenia Sądu Najwyższego w pełnym składzie Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w celu podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego został wyznaczony na dzień 7 sierpnia 2014 r.

W dniu 16 lipca 2014 r. został rozpoznany protest wyborczy pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Po rozpoznaniu tego protestu Sąd Najwyższy postanowił:

  1. Zarzut naruszenia art. 227 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego, polegającego na niewłaściwym zakwalifikowaniu głosów jako nieważnych, gdy głosy te powinny zostać uznane za ważne – pozostawić bez biegu;
  2. Co do zarzutu naruszenia art. 227 i art. 228 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego, polegającego na niewłaściwym ustaleniu przez niektóre Obwodowe Komisje Wyborcze, że dany kandydat nie otrzymał żadnego ważnego głosu lub mniejszą ilość głosów niż w rzeczywistości – wyrazić opinię, że zarzut jest bezzasadny;
  3. Co do zarzutu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wynikom wyborów, polegającego na sfałszowaniu przynajmniej jednej karty wyborczej przez jednego z członków komisji podczas prac wskazanej w proteście Obwodowej Komisji Wyborczej – wyrazić opinię, że zarzut jest bezzasadny;
  4. Co do zarzutu naruszenia art. 77 Kodeksu wyborczego oraz pkt 52 załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r. (MP z 2014 r., poz. 207) w związku z art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego, polegające na zaniechaniu wywieszenia (po zakończeniu liczenia głosów, a przed opuszczeniem lokalu wyborczego i wyniesieniu kart do głosowania) w miejscu widocznym w lokalu wyborczym kopii protokołu głosowania przez wskazane Obwodowe Komisje Wyborcze w Warszawie, w Kętrzynie i w Żywcu – wyrazić opinię, że zarzut jest zasadny, lecz stwierdzone naruszenie nie miało wpływu na wynik wyborów;
  5. Co do zarzutu naruszenia przez Państwową Komisję Wyborczą art. 357 i art. 355 Kodeksu wyborczego w związku z art. 160 § 1 pkt 7 Kodeksu wyborczego, polegającego na błędnym ustaleniu zbiorczych wyników głosowania, w tym liczby głosów nieważnych w skali kraju, przez błędne ustalenie liczby głosów oddanych w głosowaniu korespondencyjnym – wyrazić opinię, że zarzut jest bezzasadny;
  6. Co do zarzutu naruszenia przez jedną z Obwodowych Komisji Wyborczych w Warszawie art. 39 § 1 Kodeksu wyborczego, polegającego na wyniesieniu ostemplowanych 400 kart do głosowania poza lokal komisji, ewentualnie art. 248 pkt 3 Kodeksu karnego przez ukrywanie dokumentów wyborczych, tj. 400 kart do głosowania – wyrazić opinię, że zarzut jest bezzasadny.

III-SW-0035-14.pdfUzasadnienie postanowienia SN w sprawie sygn. akt III SW 35/14

Ponadto Sąd Najwyższy w przypadku 12 protestów postanowił wyrazić opinię, że są one zasadne w całości lub części, lecz naruszenie przepisów kodeksu wyborczego lub przestępstwo przeciwko wyborom nie miało wpływu na wynik wyborów, w przypadku 7 protestów wyraził opinię o niezasadności zarzutów. Jeden protest zwrócono wobec nieusunięcia braku. Pozostałe protesty, w tym jeden przeciwko wyborowi konkretnego posła, pozostawiono bez dalszego biegu.

Do Sądu Najwyższego wpłynęły w sumie 64 protesty przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 sierpnia 2014 r., godz. 15:50
Przejdź do początku