Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy nie rozpozna kasacji w sprawie korupcyjnej byłego ministra sportu

8 października 2014 r.

​II KK 361/13

Sąd Najwyższy w dniu 8 października br. rozpoznawał na rozprawie w Izbie Karnej kasacje obrońców skazanych za przyjęcie korzyści majątkowej byłego ministra sportu Tomasza L. oraz Arkadiusza Ż.

Z uwagi na cofnięcie przez Tomasza L. kasacji wniesionej przez jego obrońcę, postanowił pozostawić ją bez rozpoznania. Wobec konieczności uzupełnienia przewodu kasacyjnego w sprawie drugiego ze skazanych w tej sprawie SN zarządził przerwę w rozprawie do dnia 28 października 2014 r. (godz. 12.00, sala D).

W dniu 20 maja br. Sąd Najwyższy już raz odraczał rozpoznanie tej sprawy. O odroczenie rozprawy wnosił wtedy prokurator wskazując na konieczność uzupełnienia materiałów niejawnych pozostających w dyspozycji Sądu Najwyższego, które są niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej oceny zarzutów kasacyjnych.

Kasacje wniesiono od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r., którym Tomasza L. skazano na karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności i zakazano przez 10 lat zajmowania stanowisk kierowniczych w organach administracji państwowej. Od tego samego wyroku wniesiono również kasację na korzyść Arkadiusza Ż, skazanego na karę 2 lat pozbawienia wolności.

Tomasz L. został skazany po przedstawieniu mu przez prokuraturę m.in. zarzutu uzależnienia powołania wiceszefa Centralnego Ośrodka Sportu od łapówki i przyjęcia w związku z tym korzyści majątkowej.

Obrońcy wnoszą o uniewinnienie lub uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 października 2014 r., godz. 11:46
Przejdź do początku