Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy oddalił kasację IPN w sprawie byłego I sekretarza KC PZPR

29 kwietnia 2014 r.

​II KK 344/13

Sąd Najwyższy w dniu 29 kwietnia br. po rozpoznaniu w Izbie Karnej kasacji Dyrektora Głównej Komsji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie Stanisława K. uniewinnionego od postawionych mu w sprawie wprowadzenia w 1981 r. stanu wojennego zarzutów.

Kasację wniesiono od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 czerwca 2013 r., którym utrzymano orzeczenie sądu pierwszej instancji. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 12 stycznia 2012 r. uniewinnił oskarżonego.

Oskarżyciel wnosił w kasacji o uchylenie wyroków sądów obu instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 kwietnia 2014 r., godz. 15:46
Przejdź do początku