Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora w sprawie Beaty S. i Mirosława W.

19 marca 2014 r.

​II KK 265/13

​W dniu 19 marca br. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej oddalił kasacje prokuratora w sprawie Beaty S. i Mirosława W., uniewinnionych od zarzutów korupcyjnych. Kasację wniesiono od wyroku Sądu Apelacyjnego, który w dniu 26 kwietnia 2013 r. zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i uniewinnił oskarżonych w tej sprawie. Dzisiejsze postanowienie Sądu Najwyższego nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Sprawa dotyczyła akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w wyniku której zatrzymanym Beacie S. i Mirosławowi W. postawiono zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za próbę ustawienia przetargu publicznego i obietnicę dokonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Sąd Okręgowy wyrokiem z 16 maja 2012 r. skazał Beatę S. na trzy lata pozbawienia wolności i karę grzywny, a Mirosława W. na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz grzywnę. Sąd Apelacyjny w 2013 r. uniewinnił oskarżonych uzasadniając wyrok rażącymi uchybieniami popełnionymi przez funkcjonariuszy CBA w toku prowadzonych czynności operacyjnych tym samym uznając je za bezprawne, co zdyskwalifikowało zebrany w sprawie materiał dowodowy.

Prokurator w kasacji do Sądu Najwyższego wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 czerwca 2014 r., godz. 9:56
Przejdź do początku