Komunikaty o sprawach

Kasacja w sprawie lustracyjnej dziennikarki Ireny D.

27 lutego 2014 r.

​II KK 266/13

Po rozpoznaniu w dniu 27 lutego br. Sąd Najwyższy oddalił jako oczywiście bezzasadną kasację Prokuratora Generalnego w sprawie lustracyjnej dziennikarki Ireny D.

Kasację wniesiono od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r., w którym sąd ten stwierdził, że lustrowana złożyła prawdziwe oświadczenie lustracyjne, a tym samym utrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji. Prokurator wnosił w kasacji o uchylenie orzeczeń sądów obu instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.

Sprawa dotyczyła procesu dziennikarki Ireny D., która wniosła o autolustracje po publikacjach prasowych z 2006 r., w których jej nazwisko pojawiło się pośród dziennikarzy PRL współpracujących ze Służbą Bezpieczeństwa.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 lutego 2014 r., godz. 11:36
Przejdź do początku