Komunikaty o sprawach

Uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego w sprawie możliwości zastępstwa Ministra Sprawiedliwości przez sekretarza lub podsekretarza stanu przy przenoszeniu sędziów na inne miejsca służbowe

28 stycznia 2014 r.

BSA-I-4110-4/13​

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w pełnym składzie w dniu 28 stycznia br. zagadnienia prawnego dotyczącego możliwości zastępstwa Ministra Sprawiedliwości przez sekretarza lub podsekretarza stanu w podjęciu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe podjął uchwałę:

  1. W wydaniu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe na podstawie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) Minister Sprawiedliwości nie może być zastąpiony przez sekretarza ani podsekretarza stanu.
  2. Wykładnia dokonana w uchwale wiąże od chwili jej podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w wyniku wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2013 r., wnoszącego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, które pojawiło się na tle rozbieżności w wykładni przepisów regulujących uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe w wyniku zniesienia stanowiska wywołanego zmianą w organizacji sądownictwa lub zniesienia danego sądu lub wydziału zamiejscowego albo przeniesienia siedziby sądu.

Uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego podjęta została przy 11 zdaniach odrębnych.

2014.01.28.Uchwala.pelnego.skladu.SN.pdfUzasadnienie uchwały

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 czerwca 2015 r., godz. 15:11
Przejdź do początku