Zagadnienia prawne

III CZP 72/17

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 8 sierpnia 2017 r.
Data orzeczenia: 15 grudnia 2017 r.

Czy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, w tym w szczególności art. 109 § 2 k.p.c., ustawy o radcach prawnych oraz przepisów wykonawczych do ustawy - Prawo o radcach prawnych możliwe jest w przypadkach współuczestnictwa formalnego rozliczenie kosztów należnych wspołuczestnikowi przez obniżenie wynagrodzenia pełnomocnika procesowego - radcy prawnego poniżej stawki minimalnej przewidzianej w przepisach wykonawczych?​

​Sąd Najwyższy przejął sprawę do rozpoznania

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 grudnia 2017 r., godz. 11:37
Przejdź do początku