Zagadnienia prawne

III CZP 60/17

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 19 czerwca 2017 r.
Data orzeczenia: 27 marca 2018 r.

Czy roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 k.c. przysługuje osobom bliskim poszkodowanego także wtedy, gdy na skutek czynu niedozwolonego poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu?​

III-CZP-0060_17_p.pdfPostanowienie SN z dnia 21 kwietnia 2017 r. (sygn. I CSK 472/16)

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r.

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Uchwała została podjęta przy jednym zdaniu odrębnym.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 marca 2018 r., godz. 14:10
Przejdź do początku