Zagadnienia prawne

III CZP 17/17

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 3 marca 2017 r.
Data orzeczenia: 9 czerwca 2017 r.

Czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przez wierzyciela będącego bankiem odnosi skutek wobec cesjonariusza tej wierzytelności niebędącego bankiem?​

III-CZP-0017_17_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 czerwca 2017 r., godz. 15:15
Przejdź do początku