Zagadnienia prawne

III CZP 14/17

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 22 lutego 2017 r.
Data orzeczenia: 24 maja 2017 r.

Czy w sprawie o zasądzenie należności obejmującej opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości właściwość miejscową sądu wyznacza art. 38 k.p.c.?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2017 r.

Artykuł 38 k.p.c. nie ma zastosowania w sprawach o zapłatę zaległych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
24 maja 2017 r., godz. 14:47
Przejdź do początku