Zagadnienia prawne

III CZP 1/17

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 3 stycznia 2017 r.
Data orzeczenia: 17 listopada 2017 r.

​Czy pierwsza studzienka kanalizacyjna, licząc od strony budynku odbiorcy, znajdująca się na nieruchomości odbiorcy usług, stanowi część przyłącza do sieci w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015/139 jt. ze zm.)?

Dnia 17 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 listopada 2017 r., godz. 11:58
Przejdź do początku