Zagadnienia prawne

III CZP 115/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 14 grudnia 2016 r.
Data orzeczenia: 6 kwietnia 2017 r.

​Od kiedy biegnie termin do złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów wydane na rozprawie i doręczone w trybie art. 753 § 2 k.p.c. - czy od ogłoszenia postanowienia na rozprawie czy od jego doręczenia?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentów wydane  na rozprawie liczy się - jeżeli strona nie zażądała doręczenia postanowienia - od dnia jego ogłoszenia (art. 394 § 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 kwietnia 2017 r., godz. 13:37
Przejdź do początku