Zagadnienia prawne

III CZP 101/16

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 24 listopada 2016 r.
Data orzeczenia: 16 maja 2017 r.

​Czy służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego?
a w razie odpowiedzi pozytywnej:
Czy użytkownik wieczysty może żądać ustanowienia takiej służebności wówczas, gdy urządzenia przesyłowe znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste?

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2017 r.

Służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego; użytkownik wieczysty nie może jednak skutecznie żądać ustanowienia takiej służebności, jeżeli urządzenia przesyłowe - zainstalowane przez przedsiębiorstwo państwowe  w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej - znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 maja 2017 r., godz. 14:41
Przejdź do początku