Zagadnienia prawne

III CZP 98/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 24 listopada 2016 r.
Data orzeczenia: 9 lutego 2017 r.

Czy wniesienie pozwu przerywa bieg terminu zawitego określonego w art. 584 [13] kodeksu spółek handlowych?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r.

Dłużnik będący osobą fizyczną ponosi solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 584[13] k.s.h., jeżeli wierzyciel wytoczy przeciwko niemu powództwo w okresie biegu terminu określonego w tym przepisie.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 lutego 2017 r., godz. 14:20
Przejdź do początku