Zagadnienia prawne

III CZP 77/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 24 sierpnia 2016 r.
Data orzeczenia: 30 listopada 2016 r.

Czy osobie, której nieruchomość została wskutek zasiedzenia obciążona służebnością odpowiadającą treści służebności przesyłu przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności za okres sprzed zasiedzenia?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r.

Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 grudnia 2016 r., godz. 15:24
Przejdź do początku