Zagadnienia prawne

III CZP 75/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 23 sierpnia 2016 r.
Data orzeczenia: 30 listopada 2016 r.

Czy w razie wypowiedzenia umowy leasingu przez finansującego na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność,korzystający może żądać od finansującego zwrotu korzyści uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu leasingu?​

Dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 grudnia 2016 r., godz. 15:23
Przejdź do początku