Zagadnienia prawne

III CZP 68/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 15 lipca 2016 r.
Data orzeczenia: 24 listopada 2016 r.

​Czy przy podjęciu decyzji o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, przy ocenie kwalifikacji kandydata do tej funkcji, priorytet mają przepisy Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (zwłaszcza jej art. 42), czy też sąd powinien zawsze kierować się Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym i wynikającą z niego zasadą dobra dziecka, nawet jeśli kandydat nie spełnia wymogów wynikających z art. 42 cytowanej wyżej ustawy?

​Sąd Najwyższy postanowił przejąć sprawę do rozpoznania

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 listopada 2016 r., godz. 14:16
Przejdź do początku