Zagadnienia prawne

III CZP 50/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 9 czerwca 2016 r.
Data orzeczenia: 5 października 2016 r.

Czy w świetle art. 647[1]  § 6 k.c. zawarte w umowie łączącej podwykonawcę z generalnym wykonawcą robót budowlanych zastrzeżenie, że w przypadku niezapłacenia wynagrodzenia przez generalnego wykonawcę inwestor zapłaci podwykonawcy wynagrodzenie ograniczone do kwoty wynikającej z cen jednostkowych przewidzianych w kosztorysie ofertowym generalnego wykonawcy skutecznie limituje odpowiedzialność solidarną inwestora względem podwykonawcy robót wynikającą z art. 647[1] § 5 k.c.?​

III-CZP-0050_16_p.pdfUzasadnienie wniosku

Dnia 5 października 2016 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 października 2016 r., godz. 15:44
Przejdź do początku