Zagadnienia prawne

III CZP 47/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 30 maja 2016 r.
Data orzeczenia: 31 maja 2016 r.

Czy na podstawie art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 26.05.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z 18.03.2016 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, uprawnienie do uiszczenia opłat sądowych w kwocie nieprzekraczającej 1000 zł w sprawach, o jakich mowa w tym przepisie, przysługuje wyłącznie bankom czy też również innym podmiotom, które nabyły wierzytelności banków?​

​Zwrot akt z powodu braków formalnych

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
15 czerwca 2016 r., godz. 13:39
Przejdź do początku