Zagadnienia prawne

III CZP 18/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 28 lutego 2012 r.
Data orzeczenia: 23 maja 2012 r.

Czy zażalenie powoda na postanowienie o kosztach procesu zawarte w wyroku zaocznym, w razie późniejszego skutecznego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od tego wyroku, podlega merytorycznemu rozpoznaniu, czy też postępowanie zażaleniowe winno być umorzone?

III-CZP-0018_12_p.pdfUzasadnienie

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r.

​​Jeżeli po rozpoznaniu sprzeciwu wyrok zaoczny został uchylony w całości lub w części, postępowanie toczące się na skutek zażalenia na zawarte w tym wyroku postanowienie o kosztach procesu podlega umorzeniu.

III-CZP-0018_12.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rębacz Przemysław
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 lipca 2012 r., godz. 9:14
Przejdź do początku