Zagadnienia prawne

III CZP 40/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 9 maja 2016 r.
Data orzeczenia: 28 września 2016 r.

1. Czy w sprawie o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej na podstawie art. 1214 § 2 k.p.c. sąd apelacyjny rozpoznaje wniosek o przeprowadzeniu rozprawy, czy na posiedzeniu niejawnym?

2. czy w sprawie o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej sąd apelacyjny działający jako sąd pierwszej instancji, stosując odpowiednio przepisy  o apelacji na podstawie art. 1213[1] § 2 k.p.c., orzeka w składzie trzech sędziów zawodowych, czy w składzie jednego sędziego?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r.

O stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej lub ugody przed nim zawartej sąd apelacyjny orzeka na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 września 2016 r., godz. 14:15
Przejdź do początku