Zagadnienia prawne

III CZP 37/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 25 kwietnia 2016 r.
Data orzeczenia: 14 września 2016 r.

​Czy komornikowi sądowemu przysługuje zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego uchylające postanowienie komornika ustalające opłatę egzekucyjną i przekazujące sprawę komornikowi do ponownego rozpoznania?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2016 r.

Komornikowi sądowemu nie przysługuje zażalenie na postanowienie sądu rejonowego uchylające postanowienie komornika o ustaleniu wysokości opłaty egzekucyjnej i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
15 września 2016 r., godz. 13:43
Przejdź do początku