Zagadnienia prawne

III CZP 34/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 18 kwietnia 2016 r.
Data orzeczenia: 7 lipca 2016 r.

Czy komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.), o kwotę podatku VAT?​

III-CZP-0034_16_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r.

​Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r.

Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.), o stawkę podatku od towarów i usług.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 lipca 2016 r., godz. 14:12
Przejdź do początku