Zagadnienia prawne

III CZP 31/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 13 kwietnia 2016 r.
Data orzeczenia: 29 czerwca 2016 r.

Czy w przypadku żądania przez wnioskodawcę ustanowienia służebności drogi koniecznej na prawie własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste można ją ustanowić na prawie użytkowania wieczystego?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r.

Sąd nie jest związany żądaniem wnioskodawcy ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, jeżeli uczestnik postępowania wniósł o ustanowienie tej służebności na prawie użytkowania wieczystego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 czerwca 2016 r., godz. 15:43
Przejdź do początku