Zagadnienia prawne

III CZP 25/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 18 marca 2016 r.
Data orzeczenia: 29 czerwca 2016 r.

Czy przeniesienie przez pozwanego, który samowolnie naruszył posiadanie powoda, posiadania nieruchomości, której dotyczy spór, na osobę trzecią dokonane po dacie zawisłości sporu skutkuje utratą legitymacji biernej w sprawie o przywrócenie naruszonego posiadania?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r.

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy nie może być skutecznie dochodzone przeciwko osobie, która naruszyła posiadanie rzeczy, jeżeli w toku sprawy przeniosła posiadanie tej rzeczy na inną osobę.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 czerwca 2016 r., godz. 15:41
Przejdź do początku